Rekordně teplé roky 2015 a 2016

V minulém roce dosáhla odchylka globálního průměru teploty oproti dlouhodobému průměru rekordních hodnot, což dodalo argumenty zastáncům boje proti globálnímu oteplování. Na vývoji globální teploty se vedle určitého antropogenního vlivu velmi podepsal efekt El Niño, které je vždy provázeno výrazným vzestupem teploty. V období po tomto jevu jsme však byli v minulosti svědkem stagnace nebo i poklesu teplot. Nastane to i nyní?[ více ]

středa 16. listopad 2016 12:27 | Reputace článku: 5,89

Způsobila Evropa a Amerika sucho v Sýrii?

Pokusím se zde reagovat na článek dr. Jana Hollana o příčinách války v Sýrii. Ačkoliv dr. Hollan tvrdí, že emisemi skleníkových plynů způsobujeme tzv. klimatický rozvrat, projevující se mj. suchem v Sýrii, které následně vyvolalo občanskou válku, dokladuji zde, že toto zdůvodnění je dosti problematické. Pokud chceme uprchlíky přijímat, dělejme to na základě normální lidské solidarity a nezdůvodňujme to jakousi morální povinností z důvodu emisí oxidu uhličitého.[ více ]

neděle 13. září 2015 23:10 | Reputace článku: 7,33

Vyvolaly migraci do Evropy emise skleníkových plynů?

Někteří politikové a odborníci naznačují, že za migraci Afričanů do Evropy mohou klimatické změny zaviněné především vyspělými zeměmi, které mají tímto morální povinnost se o tyto environmentální uprchlíky postarat. Poslední údaje však ukazují, že pokud nějaký vliv zvýšených koncentrací oxidu uhličitého na stav zeleně v oblasti Sahelu existuje, je paradoxně spíše pozitivní.[ více ]

sobota 20. červen 2015 16:25 | Reputace článku: 6,09

Vysvětlení "pauzy" v oteplování ovzduší jsou stále nedostatečná

Před pouhými pěti lety klimatologové sebevědomě tvrdili, že oteplování planety vychází podle modelů a je téměř jistě dominantně způsobeno antropogenními emisemi skleníkových plynů.  Po uplynutí několika let, kdy už není možné zpochybňovat, že se oteplování oproti modelům výrazně zpomalilo až zastavilo, se honem hledají příčiny, kterými by se odůvodnily rozdíly mezi projekcemi a naměřenými hodnotami. Asi se nám část tepla schovala do oceánů, ale stále to k úplnému vysvětlení nestačí. [ více ]

středa 8. duben 2015 21:42 | Reputace článku: 11,49

Kritický pohled na výsledky klimatických modelů

Porovnání vývoje naměřených průměrných ročních teplot s klimatickými modely ukazuje, že přes pokračující slabé oteplování podnebí jsou naměřené hodnoty na spodním okraji modelových scénářů. Proto je hypotéza účinnosti „boje“ proti globálnímu oteplování poněkud zpochybněna, neboli, laicky řečeno,  ty desítky miliard korun, které občané České republiky musí platit vlivem zákonem vynuceného výkupu předražené energie z tzv. obnovitelných zdrojů, jsou velmi pravděpodobně vynakládány zbytečně.[ více ]

pondělí 30. březen 2015 11:24 | Reputace článku: 8,05

K rezignaci předsedy IPCC

Před několika týdny proběhla sdělovacími prostředky zpráva o rezignaci dlouholetého předsedy Mezivládní komise pro klimatické změny (IPCC), která následovala po jeho obvinění ze sexuálního obtěžování. Souhlasím s názorem, že mnoho dobrého pro klimatologii neudělal, dokonce bych řekl, že jako vědu ji velmi výrazně poškodil. Jde především o střet zájmů a reakci na oprávněnou kritiku některých (dez)informací, které se dostaly do 4. hodnotící zprávy IPCC. Ve stručnosti si to zopakujme.[ více ]

úterý 17. březen 2015 09:44 | Reputace článku: 9,52

Prominentní zaměstnanec Greenpeace v dresu IPCC

je aktivní v oblasti produkce obnovitelných zdrojů energie a prosazuje jejich 80% podíl. Ale jsou obnovitelné zdroje schopné nahradit energii z jaderných a fosilních elektráren?[ více ]

pondělí 29. prosinec 2014 20:36 | Reputace článku: 7,44

Aktivista Greenpeace jako vedoucí autor zprávy IPCC

Protože aktivisté Greenpeace mají zřetelně nezanedbatelný vliv na podobu zpráv IPCC, je nejvyšší čas roli této údajně nezávislé odborné komise přehodnotit[ více ]

neděle 21. prosinec 2014 10:01 | Reputace článku: 6,99

„Hide the decline“ - pět let od aféry Climategate

Zastřeno výstřelky našeho „lidového“ prezidenta a ve světovém měřítku zastíněno ukrajinsko-ruským konfliktem a zvěrstvy tzv. Islámského státu zůstalo téměř nepovšimnuto jedno malé výročí – v listopadu tohoto roku je tomu již pět let od neslavné aféry zvané Climategate. Podívejme se na jeden z nejčastěji citovaných výroků vztahující se k této události trochu podrobněji.[ více ]

čtvrtek 11. prosinec 2014 10:17 | Reputace článku: 8,15

Rekordní plocha mořského ledu u Antarktidy

V září 2014 došlo velmi pravděpodobně k dosažení rekordně vysoké hodnoty plochy antarktického mořského ledu. V této souvislosti je vhodné si připomenout, co o mořské ledové pokrývce u jižního pólu říkají poslední dvě zprávy Mezivládní komise pro studium podnebných změn (IPCC).[ více ]

čtvrtek 18. září 2014 23:47 | Reputace článku: 7,81

Pohled prof. Bengtssona na výzkum podnebí

Profesor Bengtsson objasňuje svůj vztah ke klimatickému výzkumu a odpovídá na kritiku, která se na něj snesla poté, co si dovolil slušně a nepředpojatě komunikovat s oponenty současného „konsensu“ ohledně nebezpečného globálního oteplování způsobeného člověkem. Nebudu zastírat, že jsou mi jeho odborné názory velmi blízké. V překladu jsem si dovolil některé zpřesňující volnější nebo vysvětlující pasáže dát do hranatých závorek a některé části zvýraznit.[ více ]

pondělí 23. červen 2014 11:03 | Reputace článku: 6,85

Ledovce v Antarktidě hrozí a může za to člověk!

Vědci varují před nevratnými změnami, hrozí překročení bodu zvratu, člověkem zaviněné globální oteplování způsobuje katastrofální tání antarktických ledovců. Na základě studie NASA to popisuje klimatolog z Centra výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe) dr. Jan Hollan v článku uveřejněném v Lidových novinách dne 31. května 2014 (v příloze Česká pozice, elektronický odkaz je níže). Studie NASA byly hojně citovány, samozřejmě s poukazem na ohřev planety člověkem. Víme ale o chování ledovců vše? Opravňuje nás znalost jejich chování k jednoznačným závěrům? Na článek dr. Hollana se podíváme trochu z jiného pohledu.[ více ]

pondělí 16. červen 2014 09:59 | Reputace článku: 7,84

Jak se udržuje konsensus v klimatologii

Profesor Lennart Bengtsson, renomovaný meteorolog a klimatolog, se nedávno dopustil osudného rozhodnutí – přijal členství ve vědecké radě „klimaskeptické“ organizace Global Warming Policy Foundation, a dovolil si dokonce kritizovat IPCC. Odpověď ze strany „konsensuálních“ klimatologů na sebe nenechala dlouho čekat – pan profesor byl okamžitě pod extrémním tlakem, jeho spolupracovníci se od něj distancovali, načež po několika týdnech na svoje členství ve zmíněné radě resignoval. Ve svém rezignačním dopise píše, mj.: „Nečekal jsem tak celosvětový tlak z komunity, které jsem byl ve svém životě členem. Kolegové ruší spolupráci a spoluautorství na publikacích. ... Je to situace, která mi připomíná dobu McCarthyho.“[ více ]

pátek 16. květen 2014 16:30 | Reputace článku: 11,16

A přece se otepluje! Nebo ne?

Po delší době jsem se rozhodl aktualizovat svoje jednoduché analýzy vývoje globální teploty. Uvedené trendy sleduji podrobně od doby, kdy jsem se vsadil s dr. Janem Hollanem, pracovníkem centra excelence české vědy – projektu CzechGlobe, o tempo budoucího oteplování. Sázka byla podrobněji popsána v mých dřívějších příspěvcích; pokud je tempo za posledních desetileté klouzavé období vyšší než 0,16 °C za 10 let, platím já jemu 10 000 Kč, pokud menší než 0,14 °C, platí stejný obnos on mě. Tak se na ty trendy podívejme.[ více ]

středa 30. duben 2014 20:06 | Reputace článku: 8,57

Lekce ze záchrany pasažérů lodi Akademik Šokalskij

Dobrá zpráva: Pasažéři lodi Akademik Šokalskij jsou v bezpečí. Otázky zůstávají: Jak se mohla dostat výprava složená z údajných odborníků na přírodní podmínky Antarktidy dostat do takových problémů? Výprava prakticky nepřetržitě připojená na internet, kde jsou k dispozici satelitní údaje a poměrně kvalitní předpovědi počasí? Když před sto lety neměli výzkumníci v této oblasti takové problémy, navíc s neporovnatelně chudším technologickým vybavením?[ více ]

sobota 4. leden 2014 12:43 | Reputace článku: 9,41

Co nám z IPCC „zapomněli“ sdělit

Koncem září 2013 nám špičky IPCC prezentovaly svoji shrnující zprávu pro politiky, ve které nikoli překvapujícím způsobem podaly svoji představu dalšího oteplování podnebí, které považuje za nejdůležitější výzvu lidstvu pro toto století. Nicméně, modelování klimatu už nějakou dobu trvá, tak se podívejme malinko zpět a proveďme si určité ověření, jak to vychází, což by mohglo být vodítkem k posouzení věrohodnosti IPCC.[ více ]

pátek 18. říjen 2013 18:03 | Reputace článku: 8,28

Proč stagnuje globální oteplování?

Před několika měsíci vyšel v periodiku Der Spiegel velmi zajímavý článek s předním německým klimatologem Hansem von Storchem, který zvláště vyniká ve světle nedávného vydání politické zprávy komise IPCC. Celý rozhovor, vedený redaktory Olafe Stampfem and Geraldem Traufetterem, je v prvním odkazu pod článkem. Otázky redaktorů budou označeny „R“:, odpovědi H. von Storcha jsou označeny „HS“. Některé části textu, které považuji za důležité, jsem zvýraznil, u některých dalších se objevuje moje poznámka.[ více ]

středa 2. říjen 2013 01:53 | Reputace článku: 8,40

Copak se to děje s globálním oteplováním

„Popírači“ tvrdí, že globální oteplování se zpomalilo až zastavilo, vědci a statistici jsou prý opačného názoru. Předseda IPCC vyhlásil, že žádné zpomalení nebo dokonce zastavení globálního oteplování nevidí. Kdo má pravdu, pár amatérských „popíračů“ nebo vědci z IPCC“?[ více ]

úterý 24. září 2013 19:51 | Reputace článku: 9,41

Jak se za posledních deset let (ne)otepluje

Uvedený článek navazuje na předchozí příspěvek o sázce ohledně tempa globálního oteplování (viz odkaz pod článkem). Krátce zopakuji, že jsem se dostal do odborného sporu s Dr. Janem Hollanem, zaměstnancem prestižního centra CzechGlobe. V čem onen spor spočívá? Krátce řečeno, považuji zprávy IPCC o tempu a příčinách globálního oteplování za poněkud přehnané, vychýlené směrem k větší dramatičnosti, čímž se pak odůvodňují různá opatření, která by při absenci této (pseudo)hrozby snad nikoho se zdravým rozumem nenapadla. Mezi tato opatření patří například masivní subvencování sluneční energie na padesátém stupni severní šířky, přičemž výkup elektrické energie z těchto neefektivních předražených zdrojů má před ostatními zdroji přednost.[ více ]

středa 13. březen 2013 23:33 | Reputace článku: 9,74

Jak vychází předpověď globálního oteplování J. Hansena z roku 1988?

V srpnu roku 1988 vyšel ve vědeckém časopise Journal of Geophysical Research (svazek 93, str. 9341-9346) hojně citovaný článek Jamese Hansena a jeho kolegů nazvaný Globální klimatické změny podle předpovědi Goddardova ústavu pro vesmírné studie (Global Climate Changes as Forecast by Goddard Institute for Space Studies). Připomeňme si, že James Hansen patří mezi horlivé zastánce co největšího omezování skleníkových plynů jako prostředku zmenšení či zastavení tzv. antropogenně podmíněného globálního oteplování, a to pokud možno co největším zdražením fosilních paliv prostřednictvím tzv. uhlíkové daně. Jde dokonce tak daleko, že by chtěl žalovat vedení uhelných a ropných společností, viz první odkaz pod článkem.[ více ]

neděle 17. únor 2013 22:14 | Reputace článku: 9,45

Milan Šálek

Milan Šálek

O klimatických změnách, o počasí, a o všem, co mě napadne, také podle toho, jak mi vyjde čas.

Meteorolog

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora