Rekordně teplé roky 2015 a 2016

V minulém roce dosáhla odchylka globálního průměru teploty oproti dlouhodobému průměru rekordních hodnot, což dodalo argumenty zastáncům boje proti globálnímu oteplování. Na vývoji globální teploty se vedle určitého antropogenního vlivu velmi podepsal efekt El Niño, které je vždy provázeno výrazným vzestupem teploty. V období po tomto jevu jsme však byli v minulosti svědkem stagnace nebo i poklesu teplot. Nastane to i nyní?[ více ]

středa 16. listopad 2016 12:27 | Reputace článku: 5,89

Vítězství Donalda Trumpa – vzpoura proti bohatým elitám

Donald Trump napsal v jednom ze svých tweetů toto politicky nekorektní prohlášení: „Dejte mi čistý, nádherný a zdravý vzduch – což není to samé jako ty globálně oteplovací blbosti (v originále: ‘bullshit‘). Už mám dost toho nesmyslu!“. Trochu s vaničkou vylévá i dítě: Globální oteplování úplný nesmysl není, ale boj s ním nesmyslný, i podle mého názoru, je. Slouží hlavně bohatým elitám k posílení jejich moci a k oslabení demokracie, kterou tyto „elity“ často považují za nepříjemnou překážku. Tudíž považuji postoj D. Trumpa přes všechny svoje vážné výhrady k jeho osobě za daleko rozumnější než levicové snahy Evropu uregulovat a tím v podstatě vyhnat průmysl do Asie nebo jižní Ameriky. A časem možná i do USA.[ více ]

neděle 13. listopad 2016 14:46 | Reputace článku: 7,12

Způsobila Evropa a Amerika sucho v Sýrii?

Pokusím se zde reagovat na článek dr. Jana Hollana o příčinách války v Sýrii. Ačkoliv dr. Hollan tvrdí, že emisemi skleníkových plynů způsobujeme tzv. klimatický rozvrat, projevující se mj. suchem v Sýrii, které následně vyvolalo občanskou válku, dokladuji zde, že toto zdůvodnění je dosti problematické. Pokud chceme uprchlíky přijímat, dělejme to na základě normální lidské solidarity a nezdůvodňujme to jakousi morální povinností z důvodu emisí oxidu uhličitého.[ více ]

neděle 13. září 2015 23:10 | Reputace článku: 7,33

Vyvolaly migraci do Evropy emise skleníkových plynů?

Někteří politikové a odborníci naznačují, že za migraci Afričanů do Evropy mohou klimatické změny zaviněné především vyspělými zeměmi, které mají tímto morální povinnost se o tyto environmentální uprchlíky postarat. Poslední údaje však ukazují, že pokud nějaký vliv zvýšených koncentrací oxidu uhličitého na stav zeleně v oblasti Sahelu existuje, je paradoxně spíše pozitivní.[ více ]

sobota 20. červen 2015 16:25 | Reputace článku: 6,09

Vysvětlení "pauzy" v oteplování ovzduší jsou stále nedostatečná

Před pouhými pěti lety klimatologové sebevědomě tvrdili, že oteplování planety vychází podle modelů a je téměř jistě dominantně způsobeno antropogenními emisemi skleníkových plynů.  Po uplynutí několika let, kdy už není možné zpochybňovat, že se oteplování oproti modelům výrazně zpomalilo až zastavilo, se honem hledají příčiny, kterými by se odůvodnily rozdíly mezi projekcemi a naměřenými hodnotami. Asi se nám část tepla schovala do oceánů, ale stále to k úplnému vysvětlení nestačí. [ více ]

středa 8. duben 2015 21:42 | Reputace článku: 11,49

Kritický pohled na výsledky klimatických modelů

Porovnání vývoje naměřených průměrných ročních teplot s klimatickými modely ukazuje, že přes pokračující slabé oteplování podnebí jsou naměřené hodnoty na spodním okraji modelových scénářů. Proto je hypotéza účinnosti „boje“ proti globálnímu oteplování poněkud zpochybněna, neboli, laicky řečeno,  ty desítky miliard korun, které občané České republiky musí platit vlivem zákonem vynuceného výkupu předražené energie z tzv. obnovitelných zdrojů, jsou velmi pravděpodobně vynakládány zbytečně.[ více ]

pondělí 30. březen 2015 11:24 | Reputace článku: 8,05

K rezignaci předsedy IPCC

Před několika týdny proběhla sdělovacími prostředky zpráva o rezignaci dlouholetého předsedy Mezivládní komise pro klimatické změny (IPCC), která následovala po jeho obvinění ze sexuálního obtěžování. Souhlasím s názorem, že mnoho dobrého pro klimatologii neudělal, dokonce bych řekl, že jako vědu ji velmi výrazně poškodil. Jde především o střet zájmů a reakci na oprávněnou kritiku některých (dez)informací, které se dostaly do 4. hodnotící zprávy IPCC. Ve stručnosti si to zopakujme.[ více ]

úterý 17. březen 2015 09:44 | Reputace článku: 9,52

Prominentní zaměstnanec Greenpeace v dresu IPCC

je aktivní v oblasti produkce obnovitelných zdrojů energie a prosazuje jejich 80% podíl. Ale jsou obnovitelné zdroje schopné nahradit energii z jaderných a fosilních elektráren?[ více ]

pondělí 29. prosinec 2014 20:36 | Reputace článku: 7,44

Aktivista Greenpeace jako vedoucí autor zprávy IPCC

Protože aktivisté Greenpeace mají zřetelně nezanedbatelný vliv na podobu zpráv IPCC, je nejvyšší čas roli této údajně nezávislé odborné komise přehodnotit[ více ]

neděle 21. prosinec 2014 10:01 | Reputace článku: 6,99

„Hide the decline“ - pět let od aféry Climategate

Zastřeno výstřelky našeho „lidového“ prezidenta a ve světovém měřítku zastíněno ukrajinsko-ruským konfliktem a zvěrstvy tzv. Islámského státu zůstalo téměř nepovšimnuto jedno malé výročí – v listopadu tohoto roku je tomu již pět let od neslavné aféry zvané Climategate. Podívejme se na jeden z nejčastěji citovaných výroků vztahující se k této události trochu podrobněji.[ více ]

čtvrtek 11. prosinec 2014 10:17 | Reputace článku: 8,15

Milan Šálek

Milan Šálek

O klimatických změnách, o počasí, a o všem, co mě napadne, také podle toho, jak mi vyjde čas.

Meteorolog

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora